با سلام 

شما میتوانید در مدت 1 هفته بعد از تحویل کالا ،آن را تعویض نمایید ،برای این امر می بایست کالا را عودت داده تا توسط کارشناسان پن مارکت تایید شود که سالم و استفاده نشده باشد .

در صورتی که کالا دارای مشکل باشد و این مشکل توسط تیم کارشناسی پن مارکت تایید شود که از مبدا خرید بوده است امکان عودت کالا وجود دارد .