نمایش 1–12 از 41 نتیجه

خودنویس کانکلین Mark twain any 125th limited edition

تومان12,500,000
– بدنه ساخته شده از برنج همراه با روکش کروم – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – مکانیزم پر شده جوهر توسط اهرم روی بدنه

خودنویس کانکلین Mark twain Vintage Blue M

تومان10,500,000
– بدنه ساخته شده رزین – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – مکانیزم پر شده جوهر توسط اهرم روی بدنه

خودنویس کانکلینAll American Demo Blue Special Eyedropper M

تومان7,200,000
– بدنه ساخته شده از رزین – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – قابل استفاده با پمپ یا کارتریج و یا Eyedropper (استفاده از بدنه جهت مخزن جوهر)

خودنویس کانکلین Duragraph Special Edition Voyager

تومان5,900,000
– بدنه ساخته شده از چوب همراه با درب رزین – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – قابل استفاده با پمپ یا فشنگی خودنویس (کارتریج)

خودنویس کانکلین Conklin All American Raven Black M

تومان5,900,000
– بدنه ساخته شده از رزین – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – قابل استفاده با پمپ یا کارتریج

خودنویس کانکلین Conklin All American Brownstone M

تومان5,900,000
– بدنه ساخته شده از رزین – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – قابل استفاده با پمپ یا کارتریج

خودنویس کانکلین All American Sunburst Orange M

تومان5,800,000
– بدنه ساخته شده از رزین – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – قابل استفاده با پمپ یا کارتریج

خودنویس کانکلین Conklin All American Turquoise Serenity M

تومان5,800,000
– بدنه ساخته شده از رزین – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – قابل استفاده با پمپ یا کارتریج

خودنویس کانکلین Conklin All American Yellowstone M

تومان5,800,000
– بدنه ساخته شده از رزین – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – قابل استفاده با پمپ یا کارتریج

خودنویس کانکلین Conklin Duragraph Limited Edition Demo M

تومان5,400,000
– بدنه ساخته شده از رزین – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – قابل استفاده با پمپ یا فشنگی خودنویس (کارتریج) و یا آی دراپر (جوهر داخل بدنه)

خودنویس کانکلین Conklin Duragraph Orange Nights M

تومان4,500,000
– بدنه ساخته شده از رزین – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – قابل استفاده با پمپ یا فشنگی خودنویس (کارتریج)

خودنویس کانکلین Conklin Duragraph Red Nights M

تومان4,500,000
– بدنه ساخته شده از رزین – نوک استیل با نوشتار روان – سایز نوک مدیوم – مکانیزم درب پیچی – قابل استفاده با پمپ یا فشنگی خودنویس (کارتریج)