نمایش 1–12 از 34 نتیجه

جوهر خودنویس مونته ورده Gemstone Ruby 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ سنگ یاقوت سرخ – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس – دارای تکنولوژی (ITF) که باعث بالا رفتن کیفیت جریان جوهر و کاهش زمان خشک شدن جوهر بروی نوک خودنویس می شود

جوهر خودنویس مونته ورده Gemstone Amethyst 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ سنگ یاقوت ارغوانی – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس – دارای تکنولوژی (ITF) که باعث بالا رفتن کیفیت جریان جوهر و کاهش زمان خشک شدن جوهر بروی نوک خودنویس می شود

جوهر خودنویس مونته ورده Gemstone Charoite 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ سنگ چاروئیت (ارغوانی تا بنفش) – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس – دارای تکنولوژی (ITF) که باعث بالا رفتن کیفیت جریان جوهر و کاهش زمان خشک شدن جوهر بروی نوک خودنویس می شود

جوهر خودنویس مونته ورده Gemstone Erinite 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ سنگ ارینایت(سبز روشن) – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس – دارای تکنولوژی (ITF) که باعث بالا رفتن کیفیت جریان جوهر و کاهش زمان خشک شدن جوهر بروی نوک خودنویس می شود

جوهر خودنویس مونته ورده Gemstone Sapphire 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ سنگ یاقوت کبود – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس – دارای تکنولوژی (ITF) که باعث بالا رفتن کیفیت جریان جوهر و کاهش زمان خشک شدن جوهر بروی نوک خودنویس می شود

جوهر خودنویس مونته ورده Gemstone Topaz 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ سنگ توپاز (یاقوت زرد) – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس – دارای تکنولوژی (ITF) که باعث بالا رفتن کیفیت جریان جوهر و کاهش زمان خشک شدن جوهر بروی نوک خودنویس می شود

جوهر خودنویس مونته ورده Gemstone Tanzanite 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ سنگ تانزانیت – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس – دارای تکنولوژی (ITF) که باعث بالا رفتن کیفیت جریان جوهر و کاهش زمان خشک شدن جوهر بروی نوک خودنویس می شود

جوهر خودنویس مونته ورده Gemstone Fireopal 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ سنگ اُپال (عین الشمس) – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس – دارای تکنولوژی (ITF) که باعث بالا رفتن کیفیت جریان جوهر و کاهش زمان خشک شدن جوهر بروی نوک خودنویس می شود

جوهر خودنویس مونته ورده Gemstone Citrine 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ سنگ سیترین (نارنجی نزدیک به قهوه ای) – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس – دارای تکنولوژی (ITF) که باعث بالا رفتن کیفیت جریان جوهر و کاهش زمان خشک شدن جوهر بروی نوک خودنویس می شود

جوهر خودنویس مونته ورده Gemstone Garnet 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ سنگ گارنت (لعل) – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس – دارای تکنولوژی (ITF) که باعث بالا رفتن کیفیت جریان جوهر و کاهش زمان خشک شدن جوهر بروی نوک خودنویس می شود

جوهر خودنویس مونته ورده Sweet Life Strawberry Shortcake 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ کیک توت فرنگی – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس

جوهر خودنویس مونته ورده Sweet Life Mango Mousse 90 ml

تومان1,200,000
– برنگ موس انبه – دارای شیشه ای به میزان 90ML – دارای ترکیبات عالی برای محافظت از سر قلم خودنویس